האתר ההנדסי של הועדה לתכנון ובניה רחובות

מחיקת הערת אזהרה מנסח הטאבו

בקשה למחיקת הערת אזהרה מנסח הטאבו – תקנה 29

מהי הערת אזהרה – תקנה 29?

הערה זו נרשמת על פי בקשת הוועדה המקומית לתכנון ובניה על אי התאמת בנין להיתר שנתנה הוועדה על פי הוראות חוק התכנון והבניה.

מי רשאי למלא את הטופס?

רשם רשאי, על פי בקשת הוועדה המקומית או כל אדם המעוניין במקרקעין, להורות על מחיקת הערה שנרשמה כאמור לעיל אם שוכנע כי אין עוד הצדקה לקיום ההערה.

תהליך הטיפול בפנייה

  1. לצורך מחיקת הערה על אי התאמה יש להגיש למחלקת הפיקוח על הבניה מכתב עם פרטי הבקשה כולל פרטים ליצירת קשר ונסח טאבו עדכני.
  2. עם קבלת הבקשה יתואם מועד לביקורת מפקח בנכס לצורך בדיקת התאמה להיתר הבניה.
  3. ככל שהנכס תואם להיתר הבניה, יועבר טופס מחיקת הערה למבקש וניתן להעבירו לרשם המקרקעין לצורך ביצוע פעולת המחיקה.