האתר ההנדסי של הועדה לתכנון ובניה רחובות

רישוי בניה

מחלקת רישוי בניה, הינה זרוע מקצועית, שתפקידה לבחון את התאמת הבקשה להיתר לכלל הדרישות החוקיות והאדריכליות, בתחומי העיר.

המחלקה אמונה על הוצאת היתרי בניה.
היתר כהגדרתו: טופס מקוון הכולל את כל הפרטים שנמסרו בבקשה להיתר, וּמהווה אישור חוקי לביצוע העבודות המבוקשות בבקשה להיתר.
ההיתר מונפק ע”י הועדה המקומית לתכנון ובניה- באמצעות מחלקת רישוי

תהליך הבקשה להיתר הוא אחד התהליכים המורכבים אשר כולל בתוכו שיתוף פעולה של מספר יחידות ומחלקות.
לכל יחידה יש את החלק שהיא אחראית עליה.

שלב הבקשה להיתר מתחיל ביחידת המידענות  משם ממשיך לארכיב ולאחר מכן לרישוי ולפיקוח.

תחומי העיסוק של המחלקה כוללים

  • בקרה מרחבית: בדיקת הבקשה והתאמתה לחוקים, תקנות והנחיות
  • דיון בבקשות בישיבות רשות רישוי/ועדת משנה רישוי
  • הכרעה בהתנגדויות / ועדת משנה
  • החלטת רשות הרישוי / ועדת משנה: לאשר/לדחות בקשה להיתר
  • בקרת תכן: השלמת האישורים הנדרשים להיתר
  • תשלומי אגרות והיטלים באמצעות מח’ שותפות בעלים
  • מתן היתר
  • אישור תשריט בית משותף.
  • ייצוג הועדה המקומית לתכנון ולבניה בוועדות ערר.

פרטי התקשרות

בודקי היתרים