האתר ההנדסי של הועדה לתכנון ובניה רחובות

שאלות ותשובות

על מנת לקבל מידע תכנוני מדויק עליכם להצטייד בפרטי הקרקע: גוש וחלקה/ כתובת/ מפת מדידה.

  • בע”פ בזמן ובשעות קבלת קהל בלבד
    שעות קבלת קהל: יום א’ ו- ה’ – 08:30-12:00 יום ג’: 16:00-19:00
    מענה טלפוני: יום ג’ ו-ד’ – 08:30-12:00
  • בכתב לאחר תשלום אגרה (מצ”ב קישור) יש להצטייד במספר גוש וחלקה.

תיק המידע להיתר מכיל מידע והנחיות מפורטות בתחום הבנייה ע”פ הבניה העתידית המבוקשת ובהתאמה להנחיות המרחביות והתכנון בעיר, תיק מידע להיתר מהווה תנאי סף לצורך הגשת בקשה להיתר, לעומת זאת, דף מידע לפי סעיף 119 לחוק התכנון והבניה, כולל רשימת תכניות החלות על המקרקעין מבלי לקבל התייחסות לבקשה ספציפית המבוקשת.

באתר האינטרנט של מינהל הנדסה באמצעות כרטיס אשראי (דף הבית).
לתשלום עבור אגרת תיק מידע.

פתיחת בקשה לתיק מידע להיתר נעשית דרך אתר רישוי לאחר תשלום אגרת תיק מידע באתר האינטרנט של מינהל הנדסה.

תיק המידע נמסר ברישוי זמין. על עורך הבקשה לקרוא ולמלא אחר הנחיות תיק המידע. רק לאחר ביצוע כל הדרישות עפ”י תיק מידע ניתן יהיה להגיש בקשה להיתר. קבלת תיק מידע להיתר כולל ביצוע דרישות רלוונטיות הינו תנאי סף לפתיחת בקשה להיתר.

על פי תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, תיק המידע נמסך תוך 30 ימי עבודה.

  • במידה והמידע טרם הונפק – יש לפנות במכתב למחלקת בנין ערים ולצרף קבלה מקורית ואת סיבת הביטול. יש לצרף לינק לטופס בקשה להחזר תשלום.
  • אם המידע הונפק – לא ניתן לקבל החזר.

עובדי עירייה אינם רשאים להמליץ על אדריכלים.

תצ”ר יש להגיש למחלקת בנין ערים, למזכירת המחלקה, ב- 6 עותקים חתומים ומעודכנים, נסח טאבו מעודכן לחצי שנה האחרונה, מכתב נלווה של המבקש הכולל פרטי התקשרות.