האתר ההנדסי של הועדה לתכנון ובניה רחובות

מידע תכנוני

  • מחלקת מידע תכנוני אחראית  על איסוף טיוב ומסירת מידע תכנוני סטטוטורי לפי תוכניות בניין ערים בתוקף ובתכנון החלות על הקרקע, דרך מערכת “רישוי זמין”, הכנת דף מידע תכנוני ומתן מענה בעל פה בזמן קבלת קהל ובמענה טלפוני.

המחלקה מהווה חוליה מתאמת בין הליך התכנון להליך הרישוי.

תחומי אחריות ופעילות

  • טיפול והכנת תיקי מידע המוגשים לעירייה דרך מערכת רישוי זמין לפי סעיף 145 א’ לחוק התכנון והבניה
  • הכנת דף מידע תכנוני לפי סעיף 119 א’ לחוק התכנון והבנייה
  • מתן מידע תכנוני אודות מקרקעין בהווה ובעתיד בזמן קבלת קהל, פרונטלית וטלפונית
  • בדיקת מפות כרקע לתב”ע ולהיתרי בניה

לידיעה, ניתן לשלם עבור תיק מידע סעיף 145א’ לחוק / דף מידע תכנוני סעיף 119 א’ לחוק.
לביצוע תשלום עבור אגרת דף מידע תכנוניתיק מידע להיתר.

על מנת לקבל מידע תכנוני מדויק עליכם להצטייד בפרטי הקרקע: גוש וחלקה/ כתובת/ מפת מדידה.

איתור מידע תכנוני

לנוחיותכם ניתן לאתר מידע תכנוני באתר:

 

מידע בע”פ ניתן לקבל בשעות קבלת קהל ובשעות המענה הטלפוני :

תיק מידע סעיף 145א’ לחוק

כתנאי להגשת בקשה להיתר על עורך הבקשה להגיש תיק מידע להיתר (מידע עפ”י סעיף 145א’ לחוק) במערכת רישוי זמין.

תיק מידע להיתר מהווה את השלב הראשון בהליך רישוי בניה.

תיק המידע יכלול מידע תכנוני והנדסי אודות הקרקע המבוקשת בהתחשב בנשוא הבקשה התיק יכלול זכויות בניה בקרקע, תאום תשתיות עירוניות, הנחיות תכנוניות של גורמים שונים פנימיים וחיצונים כגון: אגף תשתיות, כיבוי אש, איכה”ס, פיקוד העורף וחומרי עזר נוספים לשימוש עורך הבקשה.

לצורך הגשת בקשה למידע עליכם להתקשר עם עורך בקשה מורשה עפ”י חוק מטעמכם שיגיש את הבקשה למידע בשמכם באמצעות מערכת “רישוי זמין” בכפוף להשלמת תנאי הסף לבקשה למידע.

יש לשלם אגרת אגרת תיק מידע.

יובהר כי תשלום אגרה לתיק מידע אינו מהווה הגשת בקשה למידע על עורך הבקשה לצרף את אישור התשלום המתקבל בסיום התשלום הכולל גוש וחלקה לטופס הרישוי הזמין המוגש לוועדה.
תיק המידע יימסר ליידי עורך הבקשה בתוך 30 ימי עבודה מיום שעבר את שלבי תנאי הסף .
תוקף תיק המידע הינו שנתיים מיום מסירתו לעורך הבקשה במערכת רישוי זמין.

דף מידע תכנוני סעיף 119א’ לחוק

דף המידע יימסר לעורך תוך 14 ימי עבודה מיום תשלום השובר באמצעות המייל שהוזן בעת התשלום.

יש לשלם אגרת דף מידע תכנוני.