האתר ההנדסי של הועדה לתכנון ובניה רחובות

נוהל הגשת בקשה מקדמית

תנאי סף לפתיחת בקשה מקדמית

 1. מילוי טופס מקוון פתיחת בקשה מקדמית יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס – גוש, חלקה, כתובת מיילים, טלפונים במידה ויש הקלות – להוסיף לטבלה, לוודא שהפרטים תואמים לתוכניות ובפרט הכל יהיה עפ”י תיק המידע
 2. צירוף תוכנית הגשה בקובץ PDF
 3. צירוף תוכנית הגשה בקובץ DWF
 4. צירוף נסח טאבו מרוכז ועדכני
 5. במידה ובעלי הנכס הם ר.מ.י, יש לצרף חוזה חכירה מהמינהל או אישור זכויות

דגשים חשובים

 1. הבעלים/ המבקשים של הבקשה יהיו לפי נסח הטאבו ויופיעו גם בתוכנית(גרמושקה) ובטופס הבקשה המקדמית
 2. נסחי הטאבו יוגשו עבור כל החלקות המופיעות בתיק המידע. (גוש וחלקה בלבד- ללא תת חלקה)
 3. יש להטמיע את מפת מדידה עדכנית (תקפה עד שנה) חתומה ע”י המודד ומידענית ע”ג תכנית ההגשה
 4. במקרה והמפה בתיק המידע לא נחתמה כלל- יש לחזור למידענית ולהמתין לאישורה וחתימתה (לאחר מכן להטמיע מפה חתומה בתוכניות הגשה)
 5. במקרה והמפה חתומה אך יש עליה הערות – לשלוח במייל לארכיב להמתין לאישור ולאחר מכן להטמיע את המפה בתוכניות הגשה
 6. בהגשת תמ”א 38 יש לצרף דוח אפס+ תקנון + תשריט בית משותף
 7. בהגשת בנייה על הגג יש להגיש תשריט בית משותף + תקנון+ נסח טאבו עם הצמדות


לאחר עמידה בתנאי הסף לפתיחת הבקשה המקדמית, תיפתח הבקשה וישלח מייל אוטומטי לעורך הבקשה עם מספר הבקשה המקדמית. עם קבלת המייל יש לפנות למחלקת שומה על מנת לקבל מספר פיזי עבור קבלת שובר, בדוא”ל [email protected]. לאחר קבלת מספר פיזי יש לפנות למחלקת השתתפות בעלים( דלת 510 כספים) במייל לקבלת שובר תשלום בדוא”ל [email protected].

לאחר פתיחת הבקשה המקדמית תתבקשו להגיש תכנית מודפסת חתומה לארכיב, טרם הגשת התכנית הפיזית לארכיב, במידה וקיימים מספר מבקשים/ בעלים עפ”י נסח הטאבו יש להחתימם ולסרוק את התוכנית עם כל החתימות (תצטרכו להעלות את הקובץ בשלב הרישוי הזמין). לאחר מכן, יש להגיש תיק ורוד (ניתן לרכוש בכל מכון העתקות) + תכנית ידנית חתומה ע”י המבקשים , בעלים ועורך הבקשה לארכיב.