האתר ההנדסי של הועדה לתכנון ובניה רחובות

פיקוח על הבניה

אגף הפיקוח על הבנייה ממונה על אכיפת חוק התכנון והבניה ומשמש כגורם הבלעדי והסמכותי אשר מופקד על אכיפת חוק התכנון והבנייה התשכ”ה – 1965 והתקנות לחוקים, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ומדיניות העירייה. מפקחי הבניה עורכים ביקורות באופן שוטף ברחבי העיר ומפעילים את סמכותם על מנת לאכוף את החוק.

תחומי אחריות

אגף הפיקוח עוסק בתחומים הבאים:
  • טיפול בפניות על עבירות בניה
  • מחיקת הערת אזהרה בנסח הטאבו – תקנה 29
  • נגישות
  • מבנים מסוכנים
  • בקשה לאישור תחילת עבודות לאחר קבלת היתר בניה
  • בקשה לקבלת תעודת גמר

בנוסף, אגף הפיקוח אמון על  נגישות לטובת תושבים בעלי צרכים מיוחדים. מצ”ב מידע תקני הנגישות תקני הנגישות משתנים ומתרחבים כל הזמן לכן כדי להיות מעודכנים בשינויים האחרונים יש לפנות אל מרכז המידע לנגישות באתר הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קישור לאתר משרד המשפטים – נגישות

פרטי התקשרות