האתר ההנדסי של הועדה לתכנון ובניה רחובות

בניה ציבורית

מחלקת בניה ציבורית היא מחלקה אשר פועלת ויוזמת למען הציבור בהקמת גני ילדים, מעונות יום, מועדונים , אולמות ספורט ועוד.

בין הפרויקטים המובילים אפשר למנות:

 • בית העם אשר משמש למרכז תרבות מוביל בעיר ובסביבתה
 • קרית חינוך קציר א שעבר הריסה ובניה מחדש  ובו 2 חטיבות ביניים חטיבה
 • קרית חינוך ע”ש רון ארד אשר קם ברוח ההייטק היי עם חזון של חדשנות חינוכית עם השראה ללמידה מעודכנת וחווייתית

פרטי התקשרות

רשימת הפרויקטים שבוצעו בשנים האחרונות

 • שלושה גני ילדים ומועדון בחצרות המושבה רח יעקב תמרי 11 מגרש 301
 • ביס בראשית ביס זמני ממבנים יבילים רח’ משה פורר 7 מגרש 500
 • תוספת כיתות לביס בכור לוי 7 כיתות מרחבים מוגנים וחדרי ספח רח’ הרב הרצוג 30
 • אולם ספורט הייטק היי רחוב הר תבור 9
 • ארבע כיתות מעונות יום ושני גנים מעל בשלום פרץ 2 מגרש 302
 • ביס חצרות המושבה 24 כיתות רח’ יעקב תמרי 9
 • רה ארגון ביס דה שליט רח’ מנוחה ונחלה 58 (סה”כ 84 +9 חינוך מיוחד)
 • תיכון הייטק היי שלבים ד’+ה’ רח הר הצופים 70 א’ (סה”כ 48 כיתות)
 • ביס טשרניחובסקי 18 כיתות רח’ טשרניחובסקי 2
 • הריסה ובניה ביס קציר בניית המנהלה
 • שלוש כיתות גן מעל קיים דהרי 10
 • שתי כיתות גן וארבע כיתות לימוד ברח’ ההגנה 29
 • גן דו קומתי ברח’ מייקל לויט 8
 • גן דו קומתי ברח’ דרך יצחק בן ארי 3
 • תיכון הייטק היי שלבים ו’ רח’ הר הצופים 70 א’ (סה”כ 48 כיתות)
 • תוספת 6 כיתות לביס יצחק נבון (סה”כ 24 כיתות)
 • מרפ”ד ברח’ קלמן גבריאלוב 18
 • אולם ספורט ביס בגין רח’ בן איש חי 6
 • אודיטוריום בתיכון היובל
 • ביס 24 כיתות בשכונת וייסגל רח’ יעקב וייסגל 11
 • ארבע כיתות גן ברח’ ה באייר 22
 • תוספת אגף כיתות לביס הרצוג
 • תוספת אגף כיתות לביס פרחי המדע
 • מועדון נוער באברמסון
 • אולם ספורט ביס בגין ברח’ בן איש חי 6
 • אודיטוריום בתיכון מדעים ברח’ שדרות ירושלים
 • גן דו כיתתי רח’ טשרניחובסקי 4
 • גן חד כיתתי שוהם 4
 • רננים 10 כיתות גן ברח יצחק בן ארי 5
 • גן דו כיתתי רח’ טלר 9 ב
 • גן דו קומתי רח’ כצנלסון 8 ג
 • גן דו קומתי רח’ כרכום 1
 • גן תלת כיתתי יעקב מזרחי 6
 • ביס קציר א הריסה ובניה מנהלה ו18 כיתות רח חנה אברך
 • גן תלת כיתתי ברח’ פרופ’ יובל נאמן 11
 • גן דו כיתתי ברח’ שלום פרץ 6
 • גן דו כיתתי ברח’ יעקב מזרחי 10
 • גן דו כיתתי ברח’ בן איש חיל 4
 • תוספת אגף לביס עמיחי
 • תוספת אגף בביס אור לציון
 • ביס ניצני המדע –שלב ג’
 • דו קומתי רח’ הברוש 28
 • גן דו קומתי רח’ שלום פרץ 4
 • גן דו קומתי הבן איש חי
 • גנים יהודית רח’ בירק 4 כיתות
 • ביס חינוך מיוחד 15 כיתות ברח’ דרך יצחק בן ארי 1
 • אולם ספורט בתיכון מדעים ברח’ דרך ירושלים
 • בית כנסת בוייסגל הרב זבולון גרז 2
 • מועדון בוייסגל הרב זבולון גרז 2
 • תוספת אגף בביס נועם בנות
 • ביס בשכונת וייסגל שלבים א+ב – רח’ יעקב וייסגל 11
 • שלוש כיתות גן ברחובות המדע פרופ’ יובל נאמן 11
 • גן דו כיתתי ברח’ שלום פרץ 6 חצרות המושבה
 • גן דו כיתתי ברח’ יעקב מזרחי 10
 • גן דו כיתתי ברח’ הבן איש חי 4
 • ביס יסודי ניצני המדע שלב ג’ 6 כיתות (סה”כ 24 כיתות)
 • תוספת 6 כיתות לביס עמיחי
 • תוספת 6 כיתות לביס אור לציון
 • גן דו קומתי ברח’ זכריה מדאר 24 ד’
 • גן חד כיתתי ברח’ בצלאל לינדה 2
 • מעונות יום 4 כיתות ומעל 2 כיתות גן ברח’ קלמן ביאלר 14
 • גן דו כיתתי ברח’ משה זכריה 6
 • תיכון הייטק היי שלבים א+ב רח’ הר הצופים 70 א’ (סה”כ 48 כיתות)
 • ביס יסודי ניצני המדע שלב ב’ 6 כיתות (סה”כ 24 כיתות)
 • ביס צביה הריסה ובניה 9 כיתות
 • מתנ”ס וסיפריה ברחובות החדשה רח’ קרוננברג 1
 • מועדון בצלאל לינדה צמוד לגני ילדים בצלאל לינדה
 • גן חד כיתתי רח’ זכריה מדאר 24
 • גן דו קומתי ברח’ שד’ חן 31
 • מעונות יום 4 כיתות ומעל 2 כיתות גן רח’ יעקב מזרחי 5
 • מעונות יום 4 כיתות ומעל 2 כיתות גן ברח’ הרי אדום 53
 • גן דו כיתתי ברח’ החרצית 10 ב’
 • גן חד כיתתי רח’ האמהות 2 ב’
 • גן דו קומתי ברח’ צבי הורביץ 3
 • גן דו קומתי ברח’ חיים קאופמן 1 ב’
 • שלוש כיתות גן בביס בני משה רח’ ההגנה
 • ארבע כיתות גן ברחובות המדע פרופ’ יובל נאמן 9 ג’
 • תיכון היובל שלב ה’ כיתות + מעבדות + קפיטריה + אודיטוריום דרך ירושלים 32 (סה”כ 48 כיתות)
 • ביס יסודי ניצני המדע מנהלה + 6 כיתות שלב א’ רח צחנובר 4 (סה”כ 24 כיתות)
 • ביס יסודי נתיבות משה 16 כיתות רח’ יעקב רייפן 1
 • מועדון נוער אושיות רח’ הפרדס 3
 • גן חד כיתתי ילדים באברמסון 1 ה’
 • גן דו קומתי בבן גוריון 7
 • גן חד כיתתי ברח’ גורדון 6
 • גן דו קומתי ברח’ הרב הרצוג 3
 • גן דו כיתתי ברח’ דוד אלעזר 21
 • גן דו כיתתי ברחובות המדע ברח’ פרופ’ יובל נאמן 9
 • גן חד כיתתי ברח’ חזון איש 7א’
 • גן דו כיתתי ברח’ יעקב מזרחי 10
 • גן דו כיתתי ברח’ החרצית 10
 • גן דו כיתתי ברח’ מקס שיין 21
 • גן דו כיתתי ברח’ טוכמן 4
 • גן דו כיתתי ברח’ הר הנגב 1
 • ביס שז”ר תוספת 6 כיתות
 • תיכון היובל שלב ד’ מעבדות דרך ירושלים 32 (סה”כ 48 כיתות)
 • ביס יסודי יצחק נבון 18 כיתות רח’ הר הזיתים 15
 • ביס המר תוספת 6 כיתות רח’ קיבוביץ
 • אולם ספורט ביס קציר
 • ארבע כיתות גן ברח’ ההגנה 46 ב
 • ארבע כיתות גן חפץ חיים 25
 • ארבע כיתות מעונות יום חפץ חיים 27
 • גן דו כיתתי רחובות המדע אפרים קציר
 • גן דו קומתי הר החרמון 4 א’
 • גן דו כיתתי טוכמן 4 א’
 • גן דו כיתתי כצנלסון
 • גן דו כיתתי במקס שיין 17
 • ביס רמון שלב ג תוספת 6 כיתות (סה”כ 18 כיתות)
 • ביס גן הפקאן – פרחי המדע שלב ג 6 כיתות (סה”כ 18 כיתות)
 • גן דו כיתתי ברחובות המדע דניאל כהנמן 9
 • גן דו קומתי בשפינוזה 11
 • גן ילדים ברח’ הקטיף 1
 • גן דו כיתתי בוייסגל חזון איש 7
 • גן דו כיתתי בהר המוריה 90
 • גן דו כיתתי ברח’ אידלבאום 5 ב
 • ארבע כיתות גן ראול וולנברג 12
 • גן ילדים ברח’ משה שרת 4
 • גן דו כיתתי בכצנלסון 8
 • ארבע כיתות גן אפרים קציר 7
 • גן דו כיתתי הר המוריה 88
 • גן דו כיתתי הר החרמון 2
 • גן דו קומתי אמוראים 28
 • גן דו כיתתי מקס שיין 16
 • ארבע כיתות גן אייזנר 12 ב
 • ביס גן הפקאן – פרחי המדע שלב ב 6 כיתות (סה”כ 18 כיתות)
 • תיכון היובל מדעים שלב ג דרך ירושלים 32
 • ביס מעלות משולם 18 כיתות
 • ביס סמילנסקי תוספת 6 כיתות
 • מועדון נוער בהולנדית
 • ביס רמון שלב ב תוספת 6 כיתות (סה”כ 18 כיתות)
 • תיכון היובל מדעים שלב א+ ב דרך ירושלים 32 (סה”כ 48 כיתות)
 • ביס בן גוריון תוספת כיתות אופק חדש
 • שיפוץ ספריה עירונית
 • ביס גן הפקאן – פרחי המדע שלב א 6 כיתות (סה”כ 18 כיתות)
 • שלוש כיתות גן בדהרי 10
 • ארבע כיתות גן ברח’ אייזנר 12ב
 • מועדון נוער נג’ארה 46
 • מועדון נוער בהולנדית – הר תבור 3
 • גן דו כיתתי ברחובות המדע דניאל כהנמן 9
 • גן ילדים חד כיתתי אברמסון 1 ג
 • גן ילדים חד כיתתי במנשה קפרא 51
 • גן דו כיתתי ברחובות ההולנדית הר תבור 4
 • גן דו כיתתי ברחובות החדשה רח’ אידלבאום 5 א’
 • ישיבת עמיחי תיכון לבנים
 • ביס לתיכון לבנות בנות אסתר
 • ביס רמון שלב א 6 כיתות (סה”כ 18 כיתות)
 • ביס הרצוג שלב ב 6 כיתות (סה”כ 18 כיתות)
 • ארבע כיתות גן ברחובות המדע
 • גן דו כיתתי ברחובות ההולנדית נאות כרמים רח’ הר החרמון 4
 • גן דו כיתתי ברחובות החדשה אידלבאום 3 ב
 • מגרש ספורט מקורה בהולנדית רח’ הר תבור 3 א
 • גן ילדים דו כיתתי רח’ הנשיא הראשון 48
 • גן ילדים חד כיתתי סירני 48 א
 • גן ילדים דו כיתתי רח’ שטיינברג 9
 • מעון יום תלת כיתתי ברחובות החדשה רח’ יוסף קרוננברג 2
 • גן ילדים חד כיתתי אברמסון 1 ה’
 • מעון יום תלת כיתתי אחוזת הנשיא רח’ כרמל 37
 • מעון יום ברחובות ההולנדית רח’ הר הצופים 70 ב
 • גן ילדים תלת כיתתי הרמן מאאס 6
 • גן ילדים דו כיתתי רח’ הר הצופים 72
 • גן ילדים אחוזת הנשיא רח’ כרמל 37
 • גן ילדים דו כיתתי קרוננברג 4 א’
 • גן ילדים תלת כיתתי מקס שיין 16
 • ביס יסודי בנות אסתר
 • ביס הרצוג שלב א 6 כיתות (סה”כ 18 כיתות)