האתר ההנדסי של הועדה לתכנון ובניה רחובות

תכנון בניין עיר

תהליך התכנון שעליו מופקדת מחלקת בנין ערים כולל את מלאכת התכנון עצמה, המבוצעת לרוב באמצעות משרדי תכנון חיצוניים, הנחיית המתכננים ובקרת התוכניות המבוצעות מול ההנחיות וליווי התוכניות גם אל מול כל גורמי התכנון החיצוניים, עד אישורן כחוק. 

כמו כן הועדה המקומית רחובות יוזמת ומכינה תכניות בנין עיר בנושאים בעלי משמעות עירונית באמצעות צוות תכנון במחלקה.

תפקידה של מחלקת בנין ערים הוא לספק את התשתית התכנונית לכל הצרכים הפיזיים של העיר, הכוללים בין השאר בניה למגורים, התחדשות עירונית, בניית אזורי מסחר ותעסוקה, פיתוח המרחב הציבורי, בנייה ציבורית, קביעת מדיניות השימור העירונית, בנייה פרטית, פיתוח שטחים פתוחים וכדומה.   

בעת פנייתך למחלקת בנין ערים, יש לציין מספר גוש ומספר חלקה של האתר/מקום נשוא הפניה.

אגף תב”ע ומידע עוסק בנושאים הבאים:

  1. טיפול וליווי תכניות בנין ערים המוגשות לועדה עד למתן תוקף וכן ייזום והכנה של תכניות בנין ערים עבור הועדה המקומית.
  2. ליווי וטיפול בתשריטים לצרכי רישום (תצ”ר), ע”י בדיקת התאמתם לתכניות סטטוטוריות מאושרות, עד לרישומם במרשם.
  3. טיפול בנושא שימור מבנים ואתרים בהיבט תכנון העיר.
  4. טיוב נתונים במערכת ה- GIS
  5. טיפול וניהול תביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.
  6. הכנה ומתן מידע תכנוני וניהול תיקי מידע להיתר.

 

קבלת קהל בימים ראשון וחמישי בין השעות 08:30-12:00

יום שלישי בין השעות 16:00-18:30

 

בודקות תכניות בנין ערים

פרטי התקשרות