האתר ההנדסי של הועדה לתכנון ובניה רחובות

מדיניות עירונית

תכנון אסטרטגי הוא תכנון כולל ורב תחומי העושה שימוש בשיטות המשלבות עקרונות חדשניים ומתקדמים של תכנון וניהול עירוני. פעילותה של המחלקה לתכנון אסטרטגי תורמת ל”ראיית על” של תהליכים ומגמות המתרחשים ברחובות, ומסייעת בידי מקבלי ההחלטות ומקדמת חשיבה מקצועית, כוללנית ועתידית.
לאור זאת תפקידה של המחלקה לתכנון אסטרטגי הינו הכנת ניתוחים דמוגרפיים, פרוגרמתיים, כלכליים וכן ניתוח ובקרה שותפת של תהליכי התכנון והפיתוח העירוניים וזאת על מנת לספק למקבלי ההחלטות תשתית מידע נרחבת ומהימנה אודות הצרכים העירוניים ומגמות הפיתוח

המחלקה לתכנון אסטרטגי אמונה על הובלת וליווי מסמכי המדיניות עירוניים, ליווי תוכניות מרכזיות בעלות משמעות אסטרטגית עירונית, ליווי תוכניות אסטרטגיות לתשתיות תחבורה לרבות תח”צ תשתיות אופניים, ניהול נגר עירוני ופיתוח בר קיימא, וכן על הכנת חוות דעת בנושא צרכי ציבור ובנושאים הנוגעים לפיתוח בר קיימא.
כמו כן אחראית המחלקה על תיאום וקידום תהליכי שיתוף ציבור עם בעלי עניין שונים בעיר, נציגי ממשלה ,חברות ממשלתיות ויזמים במסגרת פרויקטים מרכזיים בעיר.