האתר ההנדסי של הועדה לתכנון ובניה רחובות

התחדשות עירונית

חלופת שקד – תיקון 139 לחוק תו”ב
מסמכי מדיניות עירוניים:
מדריכים וחומרים:
  1. הסכם לדוגמא בין בעלי דירות ויזמים במסגרת פרויקט פינוי
  2. עקרונות לבניית נציגות דיירים
  3. פרוטוקול כתבי הסמכה לנציגות דיירים
  4. מדריך לבחירת עו”ד דיירים
  5. עמדת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית בנושא תמורות לדיירים בפינוי בינוי