האתר ההנדסי של הועדה לתכנון ובניה רחובות

ארכיב

הארכיב הינו מרכז מידע עירוני בו קיימים תוכניות, מפות, טפסי 4, תעודת גמר, מסמכים ותכתובות.
המסמכים מאורכבים בתיקי בניין ונגישים לציבור.
הנגשת החומר הארכיוני לציבור אפשרי באופן פרונטלי או מקוון לכלל הקהל.

כתנאי לקליטת בקשה להיתר בניה בודק הארכיב את “תיקי המידע” כחלק מתנאים מוקדמים לבקשה מקדמית להיתר.
לאחר פתיחת הבקשה להיתר, בדיקתה ואישורה היא עוברת להמשך טיפול במחלקת רישוי לשלב הבקרה המרחבית עד לקבלת היתר בניה.

תהליך פתיחת בקשה להיתר בארכיב

  • על המבקש לפתוח בקשה להיתר בעזרת הטופס המקוון – לחץ/י כאן לפתיחת בקשה
    לאחר פתיחת הבקשה יקבל המבקש/עורך הבקשה הודעה ויגיש למחלקה תוכנית מודפסת חתומה ע”י עורך הבקשה +תיק ורוד.
  • לאחר פתיחת הבקשה ארכיב ההנדסה מנתב את הבקשה להמשך טיפול – לבדיקת פיקוח (במקרים של תוספת שימוש חורג או הריסה) ולמחלקת כספים להנפקת פיקדון.
  • במידה ויש הקלות לבקשה, הן יועברו לבדיקת נוסח עורך הבקשה עפ”י התקנות למהנדסות הרישוי, (כשהנוסח מוכן הארכיב מעבירו לעורך).
  • בתום מניין הימים תיק הפרסום ישלח לארכיב לבדיקה ואישור.
  • העלאת הבקשה לרישוי זמין – לאחר פרסום ותשלום פיקדון יעלה העורך את קובץ הבקשה להגשה על כל נספחיה למערכת רישוי זמין.ד

פרטי התקשרות

עובדות הארכיב

מענה טלפוני