האתר ההנדסי של הועדה לתכנון ובניה רחובות

מערכת GIS

מערכת המידע הגיאוגרפי העירונית-  ממ”ג  (GIS- Geographic Information System מיפוי ממוחשב) מציגה באמצעות רשת האינטרנט מידע גיאוגרפי מגוון על תשתית טכנולוגית מתקדמת. האתר עומד לרשות הגולשים באמצעות רשת האינטרנט, ללא צורך בהתקנת תוכנה או רשיון שימוש ומאפשר לתושבים, אדריכלים, יזמים, שמאים ותלמידים לצפות במידע בצורה דינאמית, נוחה ופשוטה.

בין מגוון סוגי המידע המוצגים באתר ניתן למנות: גושים וחלקות, תצלומי אויר עדכניים והיסטוריים , יעודי קרקע, גבולות של תכניות, מבנים וכתובות, מוסדות חינוך וחלוקה לאיזורי רישום, מוסדות להשכלה גבוהה, איזורי חיוב ארנונה למגורים ולעסקים, מקלטים עירוניים ועוד.

המערכת מאפשרת ביצוע חיפוש לאיתור כתובת, נתוני גוש חלקה, רחוב, בית ספר ועוד, וכוללת כלים שונים לביצוע שאילתות, קבלת מידע נוסף, מדידת מרחקים, חישוב שטחים ועוד.
המערכות מקושרות לתשתית המידע ההנדסית הממוחשבת בעירייה, כך שאפשר באמצעותן לקבל מידע תכנוני נוסף, כגון תכניות החלות על השטח, מהותן, תשריטים והוראות התכנית, שלבי האישור הסטטוטורי, החלטות הועדה לתכנון ולבנייה ועוד.

את כל המידע המתקבל על המסך, ניתן להפיק למפה, אותה ניתן להדפיס או לשמור כקובץ לצורך שליחה בדוא”ל או לכל שימוש אחר.