האתר ההנדסי של הועדה לתכנון ובניה רחובות

שאלות ותשובות

רישוי בניה

אדריכל /הנדסאי אדריכלות

תוכניות בפורמט PDF+DWF, נסח טאבו עדכני ומרוכז, טופס פתיחת בקשה מקדמית

ניתן לצפות בכל נושא הקשור להיתר הבנייה.

באתר ההנדסי, בנושא רישוי בניה – איתור תיקי בניין

לצפייה בתיק הבניין שאינו סרוק (במידה והזנתם גוש וחלקה או כתובת באתר ונרשם כי התיק אינו סרוק )

יש למלא טופס לקביעת פגישה בארכיב(קישור להורדת הטופס) עם כל פרטי הבקשה הכוללים גוש, חלקה, כתובת, לשם מה?

במקרים מסוימים יש צורך בהזמנת תיקים מארכיב חיצוני, לכן יש לפרט את תוכן הפנייה על מנת לתת את מירב האינפורמציה הדרושה לבקשה.

השתתפות בעלים

נגישות ומבנים מסוכנים

התאמה של הסביבה הפיזית והאנושית ליכולותיהם הפיזיות, החושיות, הרגשיות והשכליות של אנשים עם מוגבלות, כך שיוכלו לתפקד בה באופן מלא.

העירייה מנגישה רק שטחים הנמצאים בבעלותה (מוסדות חינוך / מבני ציבור / גנים ציבוריים / תשתיות ועוד).

פיקוח על הבניה

עליך לפנות לאגף הפיקוח לקבלת רשימה מסודרת של הדרישות בהתאם למהות ההיתר, ראה הרחבה בנושא: תחילת עבודות (לינק לעמוד באתר החדש)

מידע כללי יותר ניתן למבקש/בונה בשלב המידע.

עליך לפנות למחלקה המשפטית רק לאחר הסרת החריגה או הסדרת מול הוועדה לתכנון ובניה.

תקנה 29 היא הערה על חריגת בניה שנעשתה בנכס. לאחר הסרת החריגה או הסדרתה.

עליך למלא בקשה למחיקת הערה על תקנה 29 בטופס המקוון ולצרף נסח טאבו עדכני בו מסומנת ההערה. מפקח הבניה יוצא לבדוק את המבוקש במידה וניתן להסיר את ההערה מזכירת האגף יוצרת קשר עם המבקש להמשך טיפול מול משרדי המקרקעין (טאבו)

ישנן מס’ דרכים לדווח על בניה לא חוקית:

 1. פנייה בטופס מקוון באתר העירייה
 2. דוא”ל האגף : [email protected]
 3. מוקד 106

ניתן לקבל מידע כללי על סטאטוס טיפול בתיקי פיקוח ע”י פניה טלפונית או בדוא”ל למפקח או למזכירת האגף.

עליך לפנות בדוא”ל עם ייפוי כח של בעל הנכס ומפקח הבניה יחזור אליך עם הפרטים הרלוונטיים לנכס אותו אתה מעוניין לרכוש.

ישנן מס’ דרכים לדווח על עבודה הפטורה מהיתר:

 1. דיווח באמצעות טופס מקוון באתר מנהל התכנון
 2. דיווח באמצעות טופס דיווח על עבודה הפטורה מהיתר באופן ידני במשרדי הוועדה.
 3. דיווח באמצעות טופס דיווח על עבודה הפטורה מהיתר ושליחתו למייל [email protected].

 

בניה ציבורית

על פי תוכנית 2000 יח ניתן לבנות עד 5 קומות

חינוך, תרבות, קהילה, דת, רווחה ובריאות ושימושים נלווים מסחרים לשימוש באי המבנה הציבורי.

תב”ע היא מסמך תכנוני חוקי המגדיר את יעודי הקרקע, זכויות הבניה, והשימושים המותרים שבתחומה. תב”ע מורכבת ממספר מסמכים כאשר החשובים והבולטים שבהם הם התקנון והתשריט. התקנון הוא התיאור המילולי של התכנית, המפרט את מטרות התכנית והוראותיה. התשריט הוא הביטוי הגרפי, החד-ממדי של תב”ע, בו מוצגים יעודי הקרקע, קוי בנין, גבולות התכנית, וסימונים וסמלים נוספים החיוניים להבנת מטרת התכנית ומהותה. נוסף על שני מסמכים אלה, ניתן לעיתים לצרף נספחים המתארים תיאור רב-מימדי, עיצובי ואדריכלי של התכנית, וכן מתארים את ההשלכות הנוספות שיש לתכנית על הסדרי התנועה, גינון, סביבה, וכד’. בתשריט ובתקנון ניתן לצפות באמצעות אתר זה, בנוסף ניתן לעיין בתהליך אישור התכנית, ובהחלטות הועדות. יש להקליד את מספר התוכנית.   החל משנת 2014 הונהג בישראל נוהל אחיד להגשת תכניות דרך אתר מינהל התכנון. תכנית שבסמכות הוועדה המקומית הנה תכנית המתייחסת לאחד או יותר מהנושאים הבאים
 1. איחוד וחלוקה של מגרשים;
 2. הרחבת דרך והארכתה עד צומת או כניסה למגרש;
 3. הגדלת שטחי ציבור ללא שינוי בהיקפי הבנייה וללא הקטנה של שטחי ציבור אחרים;
 4. קביעה או שינוי בקווי בניין;
 5. שינויים בהוראות בינוי או עיצוב ארכיטקטוני;
 6. שינוי חלוקת שטחי בנייה בין מגרשים;
 7. קביעה או שינוי של גודל מגרש;
 8. הגדלת מספר יחידות הדיור;
 9. הקלה – כל ענין שניתן לבקשו כהקלה עפ”י סעיף 147 לחוק התכנון והבנייה;
 10. שינוי יעוד מחלקות, מסחר, משרדים, אחסנה, או חניה לתחנת תדלוק הכוללת 80 מ”ר מסחר;
 11. הוספת שימושים במגרש למגורים שגודלו עד 2.5 דונם; שינוי של עד 25% משטחי הבנייה המותרים לבניה למגורים – למשרדים, מלונאות או חזית מסחרית;
 12. הרחבת יחידות דיור קיימות בנות עשור יותר, עד 140 מ”ר ליחידת דיור אחת;
 13. קביעת הוראות לנושא שימור;
 14. בתכנית של רשות מקרקעי ישראל, במגרש המיועד למגורים, הגדלה של עד 20% משטחי בנייה המאושרים והוספת שטחים למסחר בשטח של עד 25% מתוכם;
 15. הוספת שטחי שרות מתחת לפני הקרקע בהיקף של עד שטח המגרש או עד כפל התכסית המאושרת (הגדול מבינהם);
 16. א. בבנייה רוויה* למגורים, במגרש שאינו למגורים, תוספת של עד 20% משטח המגרש או 500 מ”ר (הקטן מבניהם); ב. במגרש המיועד למגורים בבנייה שאינה בנייה רוויה*, תוספת של עד 7% משטח המגרש או 50 מ”ר (הגדול מבינהם), ולא יותר מ 175 מ”ר;
 17. תוספת בנייה למתקני תשתית;
 18. קביעת הוראות הריסה, הפקעה, וזיקת הנאה לצורך מימוש תכנית מאושרת.


*בנייה רוויה – בנייה במגרש של 4 יחידות דיור או יותר במבנה בשתי קומות לפחות.