האתר ההנדסי של הועדה לתכנון ובניה רחובות

קיים נוהל פתיחת אתרי בניה בעיר – את המסמך ניתן למצוא ברישוי בניה / טפסים