האתר ההנדסי של הועדה לתכנון ובניה רחובות

על רקע המצב הבטחוני פורסמו תקנות להקמת ממ”ד במסלול פטור מהיתר, ניתן לצפות בהנחיות ב: רישוי בניה – נהלים