אגף פיקוח על הבניה

אגף הפיקוח על הבנייה ממונה על אכיפת חוק התכנון והבניה ומשמשת כגורם הבלעדי והסמכותי,

אשר מופקד על מחלקת אכיפת חוק התכנון והבניה התשכ"ה– 1965 והתקנות לחוקים 

תחומי אחריות האגף

  • ליווי פרויקטים משלב מתן היתר הבניה לבונה / תושב ועד למתן טופס 4 ותעודת גמר.
  • איתור וטיפול בחריגות בנייה, שימושים חורגים ברחבי העיר על פי חוק התכנון והבנייה, אכיפת פסקי דין.
  • טיפול ראשוני במבנים מסוכנים.
  • טיפול בנושאי נגישות ודרכים.
  • מחיקת הערת אזהרה בטאבו – תקנה 29
  • מחיקת הערת אזהרה לצו הריסה בתיאום עם הלשכה המשפטית.
  • מפקחי הבניה עורכים ביקורות באתרי בניה בעיר באופן שותף ומפעילים את סמכותם על מנת לאכוף את החוק.

אגף פיקוח על הבניה