מידע תכנוני/להיתר

היחידה למידע הנדסי מרכזת את כל המידע התכנוני במרחב התכנון של הועדה המקומית.

במסגרת השירותים הניתנים לאזרח ניתן לקבל מידע על ייעודי הקרקע בחלקות השונות, כתובות, תכניות בתוקף, תכניות אשר פורסמו להפקדה בעיתונות.

רצף התוכניות שבתוקף מהווה את התכנון האורבני של העיר.

ניתן להזמין דפי מידע תכנוני בכתב תמורת תשלום אגרה. 

ניתן לצפות בתוכניות תקפות באתר ההנדסי של הועדה.

לקבלת מידע ולעיון במסמכי התוכניות ניתן לפנות למח' תכנון בימי קבלת קהל.

מידע תכנוני/להיתר