שעות קבלת קהל

ימי קבלת קהל:

ימים א ו-ה בין השעות 12:00-08:30 ובימי ג' בין השעות 19:00-16:00.

באגף פיקוח על הבניה, ימי קבלת קהל:

בימי ג' בין השעות 19:00-16:00.

כתובת העירייה:

מנהל ההנדסה רח' בילו 2, רחובות

קומה 5

 

 

 

שעות קבלת קהל