דבר מהנדסת העיר

האתר ההנדסי של עיריית רחובות הינו אתר עשיר ומפורט המאגד בתוכו מידע רב ושימושי.
באתר קיימות תכניות בשלבי תכנון שונים, הנחיות תכנוניות, טפסים, נהלים, איתור ישיבות ובקשות, פרוגרמה לצורכי ציבור ומידע שימושי נוסף.
מערכת ה- gis העירונית מאפשרת מידע שמתחדש מעת לעת, תצלומי אויר המתחדשים מדי שנה ושכבות רבות המאפשרות מידע ברמה עירונית.
העבודה במנהל מתבצעת בהתאם לרפורמה ולתיקון 101 לחוק התכנון והבניה.
אנו משקיעים את מירב משאבינו לקידום הנושא ולקיצור זמני הטיפול.
אני שמחה להעמיד לרשותכם אתר נגיש וזמין למידע הנדסי.
דבר מהנדסת העיר